Nhảy đến nội dung

Về Chúng Tôi

Lời Tuyên Bố Về Sứ Mệnh

"Nhằm cung cấp các dịch vụ bầu cử đến công dân của Quận Orange để đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng vào quy trình bầu cử, bảo vệ tính chính trực của bỏ phiếu, và duy trì một quy trình minh bạch, chính xác và công bằng."

-Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Liên Hệ với Chúng Tôi

Giờ Làm Việc


8 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ (Chúng tôi mở cửa trong giờ ăn trưa)

Danh Bạ Điện Thoại

Số Điện Thoại


Số tổng đài number: 714-567-7600


Số Điện Thoại Miễn Phí: 888-OCVOTES (888-628-6837)


Số Fax: 714-567-7556


Số fax để gửi lại đơn yêu cầu phiếu bầu-qua-thư: 714-567-7556


Số fax cho Quân Đội/Hải Ngoại: 714-567-5100

Địa Chỉ Văn Phòng


1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705
(Góc đường Grand Avenue & McFadden)

E-Mail
[email protected]

Địa Chỉ Văn Phòng


Registrar of Voters
P.O. Box 11298
Santa Ana, CA 92711-1298

Yêu Cầu Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng

Gửi yêu cầu hố sơ công cộng
Gửi Yêu Cầu

Nếu quý vị yêu cầu thông tin cử tri, thì Yêu Cầu Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng không bắt buộc.

Bấm vào đây để yêu cầu thông tin cửt tri.

Đội Ngũ Nhân Viên của Chúng Tôi

Sự Lãnh Đạo

Chúng tôi tin rằng sự lãnh đạo là yếu tố chính yếu nhất mang đến sự thành công của thành tích xuất sắc, yếu tố này là nền tảng trong việc điều hành của chúng tôi. 

Nhân Viên

Các nhân viên của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bầu cử có chất lượng và hiểu rõ tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng.


Việc Làm

Đội ngũ nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri bao gồm 61 nhân viên chính thức, rất nhiều nhân viên làm theo thời vụ, và hàng nghìn tình nguyện viên. Khi có một vị trí chính thức cần tuyển dụng, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ quảng cáo và nhận đơn xin việc cho vị trí này thông qua trang web về tuyển dụng của Quận Orange tại ocgov.com/jobs.

Tư Liệu

Dấu Ấn về Dân Chủ

Nguồn gốc của câu chuyện này là những chi tiết rất đặc biệt từ việc đưa thông tin của một ứng cử viên vào phiếu bầu, sản xuất ra và đếm các phiếu bầu. Điều này cũng là chủ đề để làm ra bộ phim tài liệu giành giải thưởng What it Takes to Count: Inside an Orange County Election (Điều Gì Dẫn Đến Việc Đếm Phiếu Bầu: Bên Trong một Cuộc Bầu Cử ở Quận Orange), đi sâu hơn nữa vào vô số các chi tiết liên quan đến việc tổ chức các cuộc bầu cử. 

Điều Gì Dẫn Đến Việc Đếm Phiếu Bầu

Bộ phim tài liệu đầy cảm xúc này, được quay ở Quận Orange, California, khám phá thế giới bầu cử vô cùng bận rộn và cách mà các cuộc bầu cử này được lên kế hoạch và được tổ chức. Kết quả là người xem sẽ rất ngạc nhiên khi thấy được sự xem xét vô cùng kỹ lưỡng là điều đã thay đổi diện mạo của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và các kỳ bầu cử này trở nên phức tạp như thế nào.

Các Câu Hỏi Thường Gặp FAQs

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Hãy xem danh sách Các Câu Hỏi Thường Gặp mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm nút bên dưới.