Nhảy đến nội dung

Việc Bỏ Phiếu

Lựa Chọn Bỏ Phiếu

Nhiều Sự Chọn Lựa Hơn. Nhiều Cách Hơn.

Trung Tâm Bầu Cử có nghĩa là nhiều sự lựa chọn hơn cho cử tri. Bầu cử không còn là sự kiện một ngày. Việc bỏ phiếu bắt đầu một tháng trước bất kỳ ngày bầu cử nào khi mà mỗi cử tri sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Hãy tận dụng các lựa chọn sẵn có khác để tránh sự tắc nghẽn – từ việc bầu phiếu tại nhà, lái xe ngang qua để bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, các lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu, gửi trả phiếu bầu qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, hoặc đích thân giao phiếu bầu của quý vị đến cho chúng tôi – sự lựa chọn là của quý vị.

Bỏ Phiếu ở Bất Kỳ Nơi Nào

Giờ đây quý vị có thể bỏ phiếu ở bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử và bỏ phiếu lưu động trong một ngày. Tìm vị trí một Trung Tâm Bầu Cử bên dưới.

Bầu Phiếu tại Nhà

Với Trung Tâm Bầu Cử, tất cả cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Hãy bấm vào đây để có thông tin chi tiết về việc bầu-qua-thư.

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Thùng đựng phiếu bầu là một cách rất tốt để giao lá phiếu của quý vị đến chúng tôi mà không phải ghé vào một Trung Tâm Bầu Cử. Hãy bấm vào đây để xem danh sách của các thùng đựng phiếu bầu. Xác định vị trí của một thùng đựng phiếu bầu bên dưới.

Dịch Vụ cho Cử Tri Khuyết Tật

Bỏ phiếu độc lập. Bỏ phiếu bảo mật.

Sở Ghi Danh Cử Tri cam kết hỗ trợ cho cử tri khuyết tật để có được trải nghiệm bỏ phiếu thành công. Hãy tìm hiểu về các công cụ có sẵn cho một trải nghiệm bỏ phiếu độc lập và bảo mật.

Cử Tri trong Quận Đội và ở Hải Ngoại

Quý vị có cần làm bất kỳ điều gì sau đây không?

  • Ghi danh hoặc xác nhận tình trạng cử tri trong quân đội/ở hải ngoại của quý vị
  • Nhận phiếu bầu của quý vị qua mạng điện tử
  • Đọc các câu hỏi thường gặp về việc bỏ phiếu cho cử tri trong quân đội và ở hải ngoại

Hãy chắc chắn là quý vị đã kiểm tra trang thông tin của chúng tôi và tìm tất cả các nguồn thông tin ở một nơi. Hãy bấm nút bên dưới để bắt đầu.

Cách mới để bỏ phiếu ở OC

Tất cả là về sự thuận tiện và các chọn lựa.

Hãy nghĩ về Trung Tâm Bầu Cử như là một địa điểm mà quý vị có thể giải quyết tất cả mọi điều liên quan đến việc bỏ phiếu. Không giống như các sự lựa chọn bỏ phiếu truyền thống, Trung Tâm Bầu Cử không những giúp cho quý vị bỏ phiếu, mà còn giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc ghi danh cử tri, ghi danh để bầu cử, nhận phiếu bầu thay thế, và cung cấp sự hỗ trợ tổng quát trong 11 ngày, không phải một ngày. Thêm vào đó, việc đăng ký điện tử sẽ bảo mật hơn và quy trình được thực hiện nhanh chóng hơn - tiết kiệm được thời gian quý báu của quý vị.

Các Lựa Chọn Gửi Lại Phiếu Bầu của Quý Vị

Thùng Đựng Phiếu Bầu Bảo Mật

Hãy bấm vào bên dưới để xem danh sách của các thùng đựng phiếu bầu, hoặc xác định vị trí của một thùng đựng phiếu sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

Đem Đến Trung Tâm Bầu Cử

Hãy bấm vào bên dưới để xem danh sách của các Trung Tâm Bầu Cử để gửi lại phiếu bầu của quý vị, hoặc tìm vị trí của một trung tâm bầu cử sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

USPS

Hãy tìm Bưu Điện USPS gần với quý vị nhất hoặc Thùng Thư của USPS và gửi phiếu bầu của quý vị qua bưu điện mà không cần bưu phí.

Các Lựa Chọn Đích Thân Đến Bỏ Phiếu

Bỏ Phiếu tại Bất Kỳ Trung Tâm Bầu Cử Nào

Hãy bấm vào bên dưới để xem danh sách của các Trung Tâm Bầu Cử, hoặc tìm vị trí của một trung tâm bầu cử sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

Thông Báo Quan Trọng Về Hành Động Vận Động Tuyển Cử

Xem các thông báo về việc cấm vận động tuyển cử và việc làm hỏng quá trình bầu cử.

Vòng Đời của một Phiếu Bầu qua Thư

Tìm hiểu về vòng Đời của Phiếu Bầu qua Thư bao gồm tất cả các bước liên quan đến việc giữ bảo mật cho phiếu bầu qua thư.

Từ lúc bắt đầu gửi thư đi cho đến khi nhận được biên nhận cuối cùng của phiếu bầu và mọi thứ ở giai đoạn giữa, hãy xem tờ rơi về Vòng Đời của một Phiếu Bầu Qua Thư để tìm hiểu thêm.

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để trợ giúp. Hãy xem danh sách Câu Hỏi Thường Gặp mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm vào nút Tìm Hiểu Thêm.


Câu Hỏi Phổ Biến

  • Tôi có thể làm thế nào để yêu cầu một phiếu Bầu-qua-Thư?
  • Làm thế nào để tôi có thể nhận một phiếu bầu thay thế?
  • Tôi có thể bỏ phiếu ở đâu?
  • Làm thế nào để tôi có thể xác nhận rằng phiếu bầu của tôi đã được đếm?