Nhảy đến nội dung

Chuẩn Bị cho Ngày Bầu Cử

Do việc bỏ phiếu liên tục phát triển quý vị sẽ tìm được nhiều cách khác nhau để bầu lá phiếu của quý vị trong Quận Orange. Chúng tôi tự hào về cách làm cho viêc bỏ phiếu đơn giản và thú vị. Quý vị sẽ tìm được các câu trả lời và các giải pháp cho những câu hỏi của quý vị thông qua phần bỏ phiếu linh hoạt của chúng tôi và phần này sẽ chuẩn bị cho quý vị một trải nghiệm bỏ phiếu hiệu quả, nhanh chóng và dễ dàng.
 


Ước Tính Thời Gian Chờ Tại Trung Tâm Bầu Cử
Chúng tôi đã phân tích dữ liệu cử tri đi bầu vào Ngày Bầu Cử để cung cấp số liệu ước tính về thời gian mà quý vị có thể phải chờ trong lúc cao điểm của giai đoạn bỏ phiếu.
Xem ước tính thời gian chờ ►
 


Mẹo vặt cho Cử Tri
Chúng tôi đã chuẩn bị các mẹo vặt giúp cho cử tri — tất cả mọi thứ từ việc xếp hàng đến đậu xe. Hãy chuẩn bị cho sự tắc nghẽn có thể xảy ra vào Ngày Bầu Cử.
Xem các mẹo vặt cho cử tri ►