Nhảy đến nội dung

Bưu Thiếp cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Westminster

Kính Gửi Quý Cử Tri của Westminster,

 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG này được gửi để thông báo cho quý vị rằng các lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Westminster sẽ phải ĐÓNG CỬA do đại dịch COVID-19.

 

Chiếu theo Sắc Lệnh (N-34-20) mới đây của Thống Đốc Newsom Bang California, việc sử dụng phổ biến lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu có thể mang tới rủi ro cho an toàn và sức khoẻ công cộng do dịch bệnh COVID-19 và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các biện kháp giữ khoảng cách giao tiếp xã hội được áp đặt bởi Viên Chức Sức Khoẻ Cộng Đồng Tiểu Bang.

 

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt sẽ tiến hành như một cuộc bầu cử hoàn toàn bằng phiếu bầu qua thư. Phiếu bầu đã gửi cho tất cả cử tri vào Ngày 9 Tháng Ba, 2020 – quý vị có các lựa chọn sau để gửi trả phiếu bầu của quý vị:

• Gửi phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện (đã được trả bưu phí) vào hoặc trước Ngày 7 Tháng Tư, 2020

• Bỏ lá phiếu của quý vị vào thùng đựng phiếu bầu của Sở Ghi Danh Cử Tri không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày 7 Tháng Tư 2020, tại địa chỉ 1300 South Grand Avenue, Santa Ana

• Bỏ lá phiếu của quý vị vào một thùng đựng phiếu bầu tọa lạc tại Thành Phố Westminster không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày 7 Tháng Tư 2020 (để xem các địa điểm vui lòng truy cập ocvote.gov/dropbox hoặc gọi số 714-567-7600)

• Nếu quý vị không nhận được một phiếu bầu vui lòng truy cập ocvote.gov/replacement hoặc gọi số 714-567-7600

 

Các cử tri khuyết tật, hoặc những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có thể tải một phiếu bầu điện tử về máy tính của họ và đánh dấu phiếu bầu sử dụng công nghệ hỗ trợ của riêng mình và sau đó in ra. Cử tri cần tuân theo các hướng dẫn để gửi lại phiếu bầu được bao gồm trong phiếu bầu điện tử. Để yêu cầu một phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa cử tri có thể:

• Truy cập ocvote.gov/myballot

• Gọi đến Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-7600

• Các yêu cầu phải được nhận không trễ hơn Ngày 31 Tháng Ba, 2020 vào lúc 11:59 tối.

• Cử tri khuyết tật, hoặc có các nhu cầu đặc biệt, là người không thể tải về hoặc bỏ phiếu điện tử, cần gọi cho Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-7600 không trễ hơn Ngày 3 Tháng Tư, 2020 để thảo luận về các lựa chọn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.

 

Neal Kelley

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri