Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Thành Phố San Clemente Hủy Bỏ Việc Đếm Lại Phiếu Bầu cho Dự Luật "OO", Tăng Thuế cho Khách ở "Khách Sạn"

Ngày 9 Tháng Mười Hai, 2016 - Hôm nay, Thành Phố San Clemente chính thức thu hồi yêu cầu của họ về việc đếm lại số phiếu đã bầu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016 cho nội dung tranh cử là Dự Luật OO - Thành Phố San Clemente, Tăng Thuế đối với Khách ở "Khách Sạn".

Việc đếm lại phiếu bầu đã được lên lịch trình bắt đầu vào Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2016 lúc 9 giờ sáng sẽ được hủy bỏ. Kết quả bầu cử cuối cùng, chính thức được chứng nhận của cuộc bầu cử ở Thành Phố San Clemente có thể được tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi tại ocvote.com.