Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Việc Tuyển Chọn Phòng Phiếu Trở Nên Khó Khăn Hơn, theo Ngày

Ngày 1 Tháng Tư, 2018 - Việc tuyển chọn phòng phiếu trở nên khó khăn hơn, do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, một phòng phiếu lâu năm ở trong câu lạc bộ của tòa nhà căn hộ, tọa lạc ở Westminster (từ năm 1994), gần đây đã cho chúng tôi biết rằng họ không muốn tiếp tục tổ chức phòng phiếu do việc đậu xe và “những mối lo lắng về không gian”. Cử tri không hiểu sự năng động và những thay đổi này, là điều trở thành những đòi hỏi cho cả cử tri và cũng như chúng tôi.

Đặc biệt, chu kỳ bầu cử này, đã trở nên thách thức do nhiều dự án xây dựng và hiện đại hóa trong toàn Quận. Kinh tế vững mạnh có thể gây ra những ảnh hưởng trái chiều với việc tuyển chọn phòng phiếu. 

Hiện nay chúng tôi đang thiếu 44 phòng phiếu – tại thời điểm mà lẽ ra chúng tôi có thể đã “chốt” được các địa điểm cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Sáu. Các vấn đề này xảy ra cho toàn Quận Orange – đây là chi tiết:

  • Phía Nam Quận: 25
  • Phía Bắc Quận: 10
  • Phía Tây Quận: 5
  • Trung Tâm Quận về Phía Nam: 4