Nhảy đến nội dung
SỞ GHI DANH CỬ TRI QUẬN ORANGE MỞ HỌP BÁO TẠI VĂN PHÒNG ĐỂ NÊU RÕ SỰ BẢO MẬT CỦA PHIẾU BẦU VÀ SỰ MINH BẠCH CỦA CỬ TRI TRONG CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NĂM 2022

NGÀY:    Thứ Ba, Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022

THỜI GIAN:     10:30 sáng – Bắt Đầu Buổi Tham Quan có Hướng Dẫn Viên (khoảng 45 phút)
               11:15 a.m. – Buổi Phỏng Vấn với Phóng Viên Truyền Hình Bắt Đầu

ĐỊA ĐIỂM:    1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705 – Bàn đăng ký cho truyền thông sẽ được dựng bên ngoài cửa ra vào chính.

VẤN ĐỀ GÌ:    Với sự bảo mật và minh bạch của cuộc bầu cử là chủ đề chính được cử tri quan tâm, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange hoan nghênh các phương tiện truyền thông đối với một cuộc họp báo trực tiếp sẽ cho thấy các lá phiếu đã được bầu sẽ được giữ an toàn như thế nào kể từ lúc chúng được bỏ phiếu và cách quá trình bầu cử được bảo mật. 

Phương tiện truyền thông sẽ nhận được một buổi tham quan có hướng dẫn của Sở Ghi Danh Cử Tri với những điểm dừng chân tại các trạm nêu rõ những chức năng sau:

  • Nhận thùng đựng phiếu bầu
  • Hoạt động của Trung Tâm Bầu Cử
  • Xác nhận chữ ký của Phiếu Bầu qua Thư
  • Phân loại và cách lấy phiếu bầu
  • Quét phiếu bầu

AI:    Bob Page, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, sẽ dẫn dắt cuộc họp báo trực tiếp.

HÌNH ẢNH/
BUỔI PHỎNG VẤN
ĐỨNG
:    Các hoạt động chụp ảnh và quay phim có giới hạn có thể được thực hiện trong suốt buổi tham quan có hướng dẫn, nhưng thông tin cá nhân của cử tri không thể được chụp hình hoặc công bố. Chúng tôi cảm ơn quý vị vì sự hợp tác của quý vị. 

Sẽ có cơ hội để các phương tiện truyền thông truyền hình thực hiện một cuộc phỏng vấn đứng với Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri khi kết thúc buổi tham quan có hướng dẫn.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.