Nhảy đến nội dung

Hiệp Hội Quốc Tế của các Viên Chức Chính Phủ - iGO

Ảnh
International Association of Government Officials Logo

 

iGO là một hiệp hội chuyên cung cấp việc đào tạo chuyên nghiệp và phát triển khả năng lãnh đạo, thông qua sự khuyến khích liên kết, sáng tạo công nghệ, các chương trình giáo dục và kiểm soát về hành pháp trong các vấn đề quốc gia có ảnh hưởng đến các chánh lục sự quận, viên chức bầu cử, thủ quỹ, và lục sự, để phục vụ công chúng tốt hơn. Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, ông Neal Kelley, là cựu chủ tịch hiệp hội trước đây của iGO, là Hiệp Hội Quốc Gia của các Chánh Lục Sự Quận, Viên Chức Bầu Cử và Lục Sự.

iGO đăng tải các cập nhật về hành pháp cho các vấn đề nổi bật chưa được giải quyết cấp quốc gia. Và với vai trò là một hiệp hội chuyên nghiệp đối mặt với các thách thức tương tự về việc hiện đại hóa hồ sơ và đáp ứng các tiêu chuẩn bầu cử mới, họ chia sẻ các ý tưởng và tương tác trong các hội thảo quốc gia và khu vực.

Các Mục Tiêu của iGO :

  • Cung cấp cho các thành viên cơ hội trao đổi thông tin ở cấp quốc gia liên quan đến chức vụ cụ thể của họ.
  • Cung cấp cho thành viên chương trình giáo dục liên tục bao gồm chương trình Công Chức Có Chứng Nhận.
  • Giúp cho thành viên có đầy đủ thông tin về sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ.
  • Tạo ra tiếng nói mạnh mẽ hơn trong Quốc Hội về việc lập pháp cấp liên bang có ảnh hưởng đến các chức vụ trong quận.
  • Là nguồn hỗ trợ cho các viên chức của quận khi họ cần câu trả lời. 

Hãy tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Quốc Tế của các Viên Chức Chính Phủ ►