Nhảy đến nội dung

Thông Tin về Bản Đồ Bầu Cử

 

Các loại Dữ Liệu mà Chúng Tôi Cung Cấp trong Hệ Thống Bản Đồ của Chúng Tôi
Chúng tôi cung cấp các dữ liệu khác nhau thông qua dịch vụ bản đồ bầu cử. Hãy tìm hiểu về các lớp bản đồ khác nhau hiện có, các loại dữ liệu, sự trình bày trực quan, và cách mà chúng tôi tổng hợp các nhu cầu của quý vị vào loại bản đồ theo khu bầu cử. 
Tìm hiểu thêm về dữ liệu được cung cấp trong hệ thống bản đồ của chúng tôi ►Mua Bản Đồ của Cử Tri
Chúng tôi cung cấp bản đồ theo khu bầu cử, bản đồ dữ liệu cử tri, ranh giới khu vực và hơn nữa. Thêm vào đó, quý vị có thể tùy chỉnh khi đặt mua bản đồ với các lựa chọn về lớp của bản đồ. Bản đồ điện tử hoặc bản đồ được in ra sẽ có sẵn để đến lấy hoặc giao tới. 
Đặt mua bản đồ điện tử hoặc được in ra ►Các Câu Hỏi Thường Gặp về Bản Đồ
Chúng tôi đã tập hợp toàn bộ các câu hỏi có liên quan và các câu trả lời cho các câu hỏi về việc bỏ phiếu của quý vị. Chúng tôi đã đổi mới trải nghiệm bỏ phiếu bằng cách xây dựng một cơ sở kiến thức về bầu cử – đặt một câu hỏi, có một câu trả lời.
Xem các câu hỏi thường gặp ►