Nhảy đến nội dung

Trung Tâm Bầu Cử Di Động

Ảnh

Các Dịch Vụ Được Cung Cấp ở các Trung Tâm Bầu Cử Di Động của chúng tôi

 
  • Ghi Danh Cử Tri
  • Gửi phiếu Bầu-qua-Thư một cách bảo mật
  • Bỏ Phiếu được Tiếp Cận Dễ Dàng
 
  • Đích thân đến bỏ phiếu
  • Phiếu bầu thay thế
  • Trợ giúp cho cử tri

 

Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động Mở Cửa từ Ngày 24 Tháng Hai đến Ngày 2 Tháng Ba

 

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Hai, 8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều

Rockwell Café and Bakery

17853 Santiago Boulevard

Villa Park, CA 92861

Được đặt trong bãi đậu xe kế bên Villa Park City Hall.

 

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Ba, 8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều

Seal Beach Leisure World

**Chỉ Dành Cho Cư Dân Của Leisure World**

13533 Seal Beach Blvd.

Seal Beach, CA 90740

Located next to Clubhouse 4.

 

Thư Tư, Ngày 26 Tháng Hai, 8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều

Anaheim City Hall

200 S. Anaheim Boulevard

Anaheim, CA 92805

Được đặt giữa Dtwn Community Ctr và Dtwn Gym. Đậu xe ở nhà đậu xe nối với Tòa Thị Chính.

 

Thứ Năm, Ngày 27 Tháng Hai, 9:00 giờ sáng - 2:00 giờ chiều

Tòa Thị Chính San Clemente Cũ

100 Avenida Presidio

San Clemente, CA 92672

Được đặt trong bãi đậu xe phía sau Tòa Thị Chính San Clemente Cũ.

 

Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng Hai, 8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều

Civic Center Plaza / Hall of Administration

333 W. Santa Ana Boulevard

Santa Ana, CA 92701

Trong Civic Center của Quận Orange gần Hall of Admin. Bãi đậu xe tại 301 W. 5th St & 690 W. Civic Center Dr.

 

Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng Hai, 9:00 giờ sáng - 2:00 giờ chiều

Buena Park Farmers Market

8000 La Palma Avenue

Buena Park, CA 90620

Được đặt trong bãi đậu xe ở Buena Park trên Mall plaza trước Sears.

 

Chủ Nhật, Ngày 1 Tháng Ba, từ 8:00 giờ sáng -1:00 giờ chiều

Laguna Niguel Farmers Market

27271 La Paz Road

Laguna Niguel, CA 92677

Được đặt trong bãi đậu xe của Plaza de la Paz Shopping Center giữa Corner Bakery Café và CVS Pharmacy.

 

Thứ Hai, Ngày 2 Tháng Ba, 8:00 giờ sáng - 8:00 giờ tối

County Community Service Center

15460 Magnolia Street

Westminster, CA 92683

Được đặt ở Scott Center Plaza.

 

Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Ba, 7:00 giờ sáng - 8:00 giờ tối

University of California, Irvine

Irvine, CA 92697

Đặt kế bên cột cờ và Aldrich Hall