Nhảy đến nội dung

Các Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Đưng Phiếu Bầu

 

Để xem thông báo quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới, bao gồm các lựa chọn bỏ phiếu, vui lòng bấm vào đây.

Các Địa Điểm Thùng Đựng Phiếu Bầu

Thành Phố Tên Trụ Sở Địa Chỉ Mô Tả Địa Điểm Loại Thùng Đựng Phiếu ADA ID
Santa Ana AltaMed 1400 N Main St Giữa Seventeenth St & Washington Ave Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 048
Santa Ana County Administration South 601 N Ross St Giữa Santa Ana Blvd & Civic Center Dr Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 004
Santa Ana Goodwill Computer Works 412 N Fairview St Giữa First St & Fifth St Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 105
Santa Ana Iglesia de Dios Pentecostal, M.I. 1025 W Memory Ln Giữa Bristol St & Flower St Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 088
Santa Ana Johnson Chapel A.M.E. Church 1306 W 2nd St Lối vào ở Hesperian St Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 087
Santa Ana OC Health Care Agency 1725 W 17th St Giữa Bristol St & English St Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 005
Santa Ana Orangewood Foundation 1575 E 17th St Giữa Grand Ave & Cabrillo Park Dr Chỉ Lái Xe Qua Không Tiếp Cận Đực 098
Santa Ana Santa Ana Regional Transportation Center 1000 E Santa Ana Blvd Giữa Grand Ave & Santiago St Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 078
Santa Ana Orange County Registrar of Voters 1300 S Grand Ave, Bldg C Góc đường McFadden Ave Lái Xe Qua & Đi Bộ Đến Sử Dụng Được 001

 

*Thùng Đựng Phiếu Bầu ID: 048 không đạt tiêu chuẩn tiếp cận dễ dàng trong ngày: Chủ Nhật từ 4:30 giờ chiều – Thứ Hai 8 giờ sáng, Ngày trong tuần 7 giờ tối – 8 giờ sáng

**Thùng Đựng Phiếu Bầu ID: 105 không đạt tiêu chuẩn tiếp cận dễ dàng trong ngày: Chủ Nhật từ 8 giờ tối – Thứ Hai 6 giờ sáng, Thứ Hai – Thứ Bảy 9 giờ tối – 6 giờ sáng

***Thùng Đựng Phiếu Bầu ID: 088 không đạt tiêu chuẩn tiếp cận dễ dàng trong ngày: Mỗi Ngày 10 giờ tối – 8 giờ sáng