Nhảy đến nội dung

Các Địa Điểm Thùng Đựng Phiếu Bầu

 

Mở 24/7 Bắt đầu Ngày 6 Tháng Năm cho đến 8 giờ tối Ngày 4 Tháng Sáu 
Tất cả các thùng đựng phiếu bầu đều đạt yêu cầu dễ dàng sử dụng trừ phi có ghi chú như Chỉ Có Lái Xe Qua hoặc Chỉ Có Lái Xe Đến.

 

Thể hiện tất cả các địa điểm trong một trang

 

 

ANAHEIM

Địa Điểm Hình Thức Địa Chỉ Thông Tin Chỉ Dẫn Đường
Sage Park Đi Bộ Đến 1313 W Lido Pl Phía Đông của Loara St , Gần North St
Nhà Thờ St. Boniface Catholic Church Đi Bộ Đến 120 N Janss St Góc Tây Bắc của Harbor Blvd & Lincoln Ave

SANTA ANA

Địa Điểm Hình Thức Địa Chỉ Thông Tin Chỉ Dẫn Đường
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Lái Xe Đến & Đi Bộ Đến 1300 S Grand Ave, Bldg C Góc Tây Nam của McFadden Ave