Nhảy đến nội dung

NewsClicks

Mẹo Vặt Bỏ Phiếu trong Ngày ở Quận Orange: Hãy bỏ phiếu sớm để giúp quý vị không bị chậm trễ

Ngày 27 Tháng Mười, 2016 - Hãy dành một lúc để suy nghĩ trước Ngày Bầu Cử. Quý vị có thể đang vội vã nhưng phòng phiếu của quý vị có thể sẽ rất đông người khi quý vị đến nơi. Quý vị có thể tránh được điều này bằng chách chọn thời gian mà quý vị muốn bỏ phiếu – theo lịch trình của quý vị - bằng cách đến một trong sáu Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi ở Quận Orange. Những Trung Tâm Bầu Cử này sẽ mở cửa bắt đầu từ Thứ Bảy này, Ngày 29 Tháng Mười và sẽ mở cửa mỗi ngày cho đến Ngày 7 Tháng Mười Một? Có thể quý vị không có thời gian để đích thân đến bỏ phiếu?

Đạt Được Thời Hạn 45 Ngày cho Cử Tri ở Hải Ngoại

Ngày 25 Tháng Chín, 2016 - Nếu quý vị là một cử tri ở hải ngoại (UOCAVA), các viên chức bầu cử được quy định là phải gửi phiếu bầu kiếm diện của quý vị trước 45 ngày của bất kỳ một cuộc bầu cử nào cho những người là cử tri đã ghi danh và yêu cầu một phiếu bầu. Tối hôm qua là thời hạn 45 ngày.

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri quảng bá việc ghi danh cử tri cùng với Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Ngày 23 Tháng Chín, 2016 - Vào Thứ Ba, Ngày 27 Tháng Chín, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, ông Neal Kelley, sẽ xuất hiện cùng với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California, ông Alex Padilla, tại Cal State Fullerton để quảng bá việc ghi danh cử tri.

Năm 2008, 6 triệu người Mỹ đã không bỏ phiếu bởi vì họ bị trễ hạn ghi danh hoặc không biết cách để ghi danh. Trong năm 2016, chúng tôi muốn chắc chắn rằng không ai bỏ lỡ điều này – vào Ngày 27 Tháng Chín, 2016, các tình nguyện viên, những nghệ sĩ nổi tiếng, và các tổ chức từ khắp nơi trong nước sẽ “xuống đường” vì Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc.

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên Theo Thứ Tự Chữ Cái: Quyết Định Thứ Tự của Các Ứng Cử Viên

Ngày 18 Tháng Tám, 2016 - Việc rút thăm ngẫu nhiên theo thứ tự chữ cái sẽ được thực hiện cho mỗi cuộc bầu cử, điều này sẽ được sử dụng để quyết định thứ tự mà các ứng cử viên sẽ được liệt kê trên phiếu bầu. Hôm nay việc rút thăm ngẫu nhiên đã được thực hiện bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang - đây là thứ tự:

1. O, 2. K, 3. W, 4. Q, 5. V, 6. S, 7. D, 8. R, 9. N, 10. H, 11. U, 12. E, 13. X, 14. A, 15. P, 16. I, 17. Z, 18. C, 19. G, 20. L, 21. F, 22. Y, 23. T, 24. M, 25. B, 26. J

Từ J đến TT - Chữ Cái cho Dự Luật trong Cuộc Bầu Cử Tháng Mười Một

Ngày 15 Tháng Tám, 2016 - Thứ Sáu là hạn chót cho các thành phố, học khu, khu đặc biệt, và các khu vực có thẩm quyền pháp lý khác quyết định nếu họ muốn đưa một dự luật hoặc đề mục nào vào phiếu bầu của cuộc bầu cử Ngày 8 Tháng Mười Một. Chúng tôi có con số kỷ lục về số dự luật trong một cuộc tổng tuyển cử (thực tế là 33 - con số này không bao gồm các dự luật của tiểu bang, có tất cả 17 dự luật).

Việc đếm phiếu bầu cuối cùng của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 7 Tháng Sáu đã hoàn tất và được chứng nhận

Ngày 27 Tháng Sáu, 2016 – Ông Neal Kelley Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri vừa chứng nhận kết quả bầu cử chính thức của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ được tổ chức vào Ngày 7 Tháng Sáu, 2016 (việc đếm phiếu bầu cuối cùng đã hoàn tất vào chiều Thứ Sáu).

Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này là 49.6% với 29.2% cử tri bỏ phiếu bầu qua thư và 20.3% cử tri bỏ phiếu tại phòng phiếu. Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ năm 2012 thì tỷ lệ cử tri bỏ phiếu là 26.5%, bỏ phiếu bầu qua thư là 17.5% và bỏ phiếu tại phòng phiếu là 9.0%.

Process of pulling ballots critical to final Quy trình lấy phiếu bầu rất quan trọng cho việc kiểm toán phiếu bầu cuối cùngballot accounting

Ngày 17 Tháng Sáu, 2016 – Bài viết này tập trung chỉ vào một khía cạnh của mức độ chi tiết được quy định sau mỗi cuộc bầu cử. Chúng tôi hiện đang trong quy trình “lấy” các phiếu bầu bị từ chối. Phiếu bầu bị từ chối xảy ra do một vài lý do – ví dụ, trong quá trình chụp quét một phiếu bầu có 2 trang thì trang thứ hai bị thất lạc (các trang có thể bị tách riêng trong quy trình chuẩn bị phiếu bầu hoặc cử tri gửi bổ sung qua bưu điện trang thứ hai nếu họ quên gửi cùng với trang một). Chúng tôi phải tìm kiếm mỗi trang thứ hai bị thất lạc để đảm bảo rằng toàn bộ phiếu bầu được đếm.

Liệu chúng tôi có thể thảo luận 2 phút với quý vị về phiếu bầu tạm thời không?

Ngày 14 Tháng Sáu, 2016 - Điều này là thật, chúng tôi gặp các câu hỏi tương tự cho mỗi cuộc bầu cử – tại sao mất quá nhiều thời gian để xử lý phiếu bầu tạm thời? Hãy nói về điều này – phiếu bầu tạm thời là một “tấm lưới an toàn” cho các cử tri để chắc chắn rằng họ hội đủ điều kiện để bỏ phiếu và phiếu bầu của họ sẽ được đếm. Lý do chính mà cử tri bỏ phiếu bầu tạm thời là gì?

Có thêm gần 14,000 phiếu bầu hội đủ điều kiện

Ngày 11 Tháng Sáu, 2016 - Tối hôm qua chúng tôi đã tiếp nhận thêm số phiếu bầu qua thư hội đủ điều kiện còn lại được chuyển đến trễ của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 7 Tháng Sáu. Luật mới ở California cho phép các phiếu bầu được chuyển đến trễ này sẽ được đếm nếu các phiếu bầu này đã được gửi vào hoặc trước Ngày Bầu Cử và được đóng dấu bưu chính (hoặc ký tên và đề ngày) vào hoặc trước Ngày Bầu Cử. Trong vòng ba ngày sau Ngày 7 Tháng Sáu, chúng tôi đã nhận thêm 13,828 phiếu bầu thuộc loại này.