Nhảy đến nội dung

Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Từ Xa

Hãy tận dụng các lựa chọn mới của chúng tôi khi Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Chuyển giao Hồ Sơ Đề Cử của quý vị không qua tiếp xúc trực tiếp
Hệ thống dễ sử dụng để lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến của chúng tôi cho phép quý vị tải xuống các tài liệu theo quy định, thanh toán và đệ trình lời tuyên bố của ứng cử viên, và hoàn tất toàn bộ quy trình qua trực tuyến. 
Nếu muốn, quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi qua bưu điện hoặc email các tài liệu này cho quý vị! 

Lên Lịch Trình cho một Buổi Hẹn
Quý vị không còn phải đến văn phòng của chúng tôi để Lập Tuyên Thệ cho việc Tranh Cử. Hãy lên lịch trình cho một buổi hẹn để Lập Tuyên Thệ cho việc Tranh Cử qua Zoom với một nhân viên của chúng tôi hoặc đem mẫu đơn này đến một văn phòng Công Chứng. Quý vị cũng có thể lựa chọn đích thân đến lập hồ sơ bằng cách đặt hẹn. 

Trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi cũng được hoan nghênh nhưng quý vị hãy chuẩn bị là phải chờ đợi. Thời gian chờ sẽ khác nhau tùy thuộc vào sự hạn chế của số lượng người được phép vào sảnh của chúng tôi theo từng thời điểm do chúng tôi phải tuân theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội. 

Gửi lại Hồ Sơ Đề Cử của quý vị không qua tiếp xúc trực tiếp
Khi tất cả hồ sơ được hoàn tất, hãy gửi bưu điện hoặc giao đến văn phòng của chúng tôi bằng cách sử dụng thùng thư bảo mật và thuận tiện của chúng tôi được đặt tại sân trước bên ngoài văn phòng. Nếu quý vị gửi hồ sơ qua bưu điện, các hồ sơ này phải ĐƯỢC NHẬN bởi văn phòng chúng tôi trước hoặc vào hạn chót của ngày lập hồ sơ.

Hãy tiếp tục vào Cổng Thông Tin cho việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên để thực hiện quy trình lập hồ sơ ứng cử viên ►