Nhảy đến nội dung

Các Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về Đồ Họa & In Ấn

Các Câu Hỏi Phổ Biến Nhất

Làm thế nào để tôi đặt in danh thiếp?

 1. Hãy truy cập vào tài khoản của quý vị bằng cách bấm vào My Account (Tài Khoản của Tôi) tab.
 2. Hãy bấm vào nút  Catalog hoặc tab để xem các sản phẩm có sẵn.
 3. Hãy điều khiển danh mục đường dẫn bên trái và chọn Custom Business Cards. Từ đó, hãy chọn một trong các mẫu thiết kế hiện có.
 4. Hãy thay thế thông tin hiện có trên từng dòng bằng thông tin của riêng quý vị hoặc của người nào mà quý vị đặt hàng cho họ.
 5. Hãy bấm Update (Cập Nhật) để tạo ra bản mẫu của danh thiếp. Một khi đã cập nhật, quý vị có thể bấm vào nút PDF Proof (Kiểm Tra Bản PDF) để tải xuống một bản sao định dạng PDF.
 6. Nếu nhìn thấy các chi tiết đều đúng, hãy chọn nút Review & Approve (Xem Lại & Duyệt) hoặc Next (Kế Tiếp). Quý vị sẽ được yêu cầu nhập chữ ký tắt của quý vị trước khi thực hiện bước tiếp theo.
 7. Bây giờ quý vị có thể chọn số lượng và loại giấy từ danh mục menu. Nếu quý vị có một thay đổi, hãy bấm nút Update Price (Cập Nhật Giá) để cập nhật thông tin mới.
 8. Hãy bấm nút Add to Cart (Thêm vào Giỏ Hàng). Nếu quý vị không cần đặt thêm mẫu khác, hãy bấm nút Proceed to Checkout (Tiến Hành trả Tiền) ở góc cao bên phải. Nếu quý vị có nhu cầu đặt hàng khác, hãy chọn Add More Items / Continue Shopping (Thêm Món Hàng / Tiếp Tục Mua Hàng).

Làm thế nào để tôi xóa bỏ các dòng kẻ trong mẫu danh thiếp?

 • Để xóa bỏ một dòng kẻ, đơn giản là xóa toàn bộ các ký tự hiện có và bấm Update (Cập Nhật).
 • Nếu dòng kẻ là cần thiết, quý vị sẽ thấy một dấu hoa thị màu đỏ ở bên trái của phần đó.
  • Các dòng kẻ cần thiết không thể xóa được! Quý vị sẽ không thể thêm vào giỏ hàng trừ khi các dòng kẻ bao gồm trong ký tự.

Tôi có thể tải lên mẫu thiết kế của riêng tôi không?

 • Có! Quý vị có thể tải mẫu danh thiếp đã làm sẵn theo định dạng PDF. Hãy bấm vào đây để xem các mẫu Business Card (Danh Thiếp) có sẵn.
 • Hãy chắc chắn quý vị chọn mẫu danh thiếp có nền là màu xanh dương, cho dù là hướng giấy dọc hay ngang. Nếu là hai mặt, hãy chọn danh thiếp in hai mặt.
 • Một khi quý vị đã chọn mẫu đúng, hãy bấm Upload và tìm bản PDF lưu trên máy của quý vị.
 • Yêu cầu:
  • Danh thiếp PHẢI là cỡ 3.5"x2" của tập tin PDF. Định dạng khác sẽ không cân bằng hoặc không được chuyển tải đúng.
  • Danh thiếp cũng phải được thiết kế chừa xén 1/8" hoặc 1/16". Nếu không, phần ngoài của cạnh có thể bị cắt mất.

Làm thế nào để tôi tải lên mẫu PDF có thể điền thông tin?

 • Đầu tiên, hãy chắc chắn là danh thiếp của quý vị không bao gồm trong phần Custom Business Card (mẫu Danh Thiếp Tùy Chọn). Hầu hết các cơ quan đã có mẫu thiết kế theo tiêu chuẩn của họ.
 • Để phần ký tự trong PDF có thể thấy được sau khi tải lên, hãy làm theo các bước sau:
  • Mở PDF trong Acrobat. Hãy điền các thông tin cần thiết và bấm File->Print (hoặc Ctrl+P).
  • Hãy chuyển máy in sang Adobe PDF.
  • Hãy chắc chắn rằng All (Tất Cả) được chọn ở phần Pages (Trang) để Print (In).
  • Ở phần Page Size & Handling (Cỡ Giấy & Xử Lý), hãy chọn Fit (Vừa). Thêm vào đó, hãy chắc chắn Chọn Nguồn Giấy bằng cỡ giấy PDF và Dùng chỉnh cỡ trang khi cần thiết để lựa chọn!
  • Hãy bấm Print (In). Lưu tập tin này trên máy của quý vị và tải tập tin này lên sử dụng mục blank Business Card (Danh Thiếp trống) trong Public Catalog.
Ảnh
OCPG Fillable PDF Settings


Đặt hàng

Làm thế nào để tôi đặt hàng?

 • Hãy bấm vào đây để xem Catalog của chúng tôi. Từ đây, quý vị có thể xem qua các sản phẩm in và dịch vụ thiết kế đồ họa của chúng tôi.

Dịch Vụ

Cơ quan cung cấp các dịch vụ gì?

 • Thiết Kế Đồ Họa
 • Gửi thư
 • Phân loại