Nhảy đến nội dung
Văn Phòng Bầu Cử Quận Orange Nhận Chứng Chỉ ISO 9001

Sở Ghi Danh Cử Tri đã trải qua một qui trình kiểm toán và đánh giá nghiêm ngặt để được cấp chứng nhận ISO 9001: 2015. 

SANTA ANA, CA – Ngày 10 Tháng Hai, 2022 – Sau một quá trình dài một năm, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2015, một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận mà đảm bảo rằng các dịch vụ của sở đáp ứng các nhu cầu của các bên liên quan thông qua việc sử dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. 

Rất hiếm khi các tổ chức chính phủ nhận được chứng chỉ ISO 9001: 2015, là chứng nhận thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp tư nhân hàng đầu. 

Để nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015, Sở Ghi Danh Cử Tri đã trải qua một qui trình đánh giá nghiêm ngặt bao gồm sự phát triển một hệ thống quản lý chất lượng, xem xét tài liệu hệ thống quản lý và một số cuộc kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã được thực hiện bởi một chuyên gia ISO 9001 của bên thứ ba và đã được xác nhận rằng tất cả các lĩnh vực của sự vận hành tuân thủ một bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng tỉ mỉ. 

Trích dẫn từ Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Neal Kelley:


“Việc được trao chứng nhận ISO 9001 giúp xây dựng niềm tin của các cử tri với sự đảm bảo rằng chúng tôi đang tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ở cấp độ cao nhất.” Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, Neal Kelley cho biết. “Quy trình chứng nhận rất nghiêm ngặt và đảm bảo rằng chúng tôi cực kỳ tập trung vào chi tiết, độ chính xác và tính toàn vẹn.”

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.