Nhảy đến nội dung
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Tổ Chức Họp Báo Truyền Thông Trực Tuyến về Cập Nhật Mới Nhất cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

NGÀY:   Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Mười, 2022

THỜI GIAN:     10 giờ sáng đến khoảng 10 giờ 45 sáng.
15-phút thuyết trình theo sau đó là Các Câu Hỏi & Các Câu Trả Lời

HÌNH ẢNH / THÔNG TIN CUỘC GỌI:    
Đường Dẫn Trực Tuyến – Bấm phím chuột https://us06web.zoom.us/j/88648491902?pwd=VGVBNXV6cWJ5Rk9WZ3hjYmk0ZndzUT09 để tiếp cận buổi họp qua Hình Ảnh.

Gọi Vào – (669) 900-9128; Số Hiệu Buổi Họp: 886 4849 1902; Mật khẩu: 990501

VỀ VIỆC:    Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ cung cấp cho các thành viên của giới truyền thông một sự cập nhật thông tin mới nhất về Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. 

Vào Thứ Hai, Ngày 10 Tháng Mười, hơn 1.8 triệu phiếu bầu-qua-thư sẽ được gửi qua bưu điện cho tất cả cử tri đã ghi danh còn hiệu lực trong Quận Orange.

    Buổi họp báo sẽ nói về: 

  • Các số liệu thống kê hiện tại về cử tri
  • Các ngày quan trọng của cuộc bầu cử
  • Thông tin về phiếu bầu và các hướng dẫn thông tin cho cử tri Quận Orange
  • Cách thức và địa điểm để ghi danh bỏ phiếu
  • Thông tin quan trọng của Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022
  • Các biện pháp an ninh và nhất quán
  • Thời hạn và báo cáo kết quả

NGƯỜI THỰC HIỆN:    Bob Page, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, sẽ chỉ đạo buổi họp báo.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.