Nhảy đến nội dung

Press Releases

Có Hiệu Lực vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một lúc 4 giờ sáng: Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện) Đã Cấp ra đối với Khu Vực Bị Cháy Rừng

Do Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện), Thư viện ở Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Do đó, Trung Tâm Bầu Cử được tổ chức tại Thư viện Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Cư dân có thể tìm danh sách các Trung Tâm Bầu Cử bằng cách truy cập vào ocvote.gov/votecenter.

Bấm vào đây để xem toàn bộ Thông Cáo Báo Chí của Quận Orange.

SỞ GHI DANH CỬ TRI QUẬN ORANGE MỞ HỌP BÁO TẠI VĂN PHÒNG ĐỂ NÊU RÕ SỰ BẢO MẬT CỦA PHIẾU BẦU VÀ SỰ MINH BẠCH CỦA CỬ TRI TRONG CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NĂM 2022

NGÀY:    Thứ Ba, Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022

THỜI GIAN:     10:30 sáng – Bắt Đầu Buổi Tham Quan có Hướng Dẫn Viên (khoảng 45 phút)
               11:15 a.m. – Buổi Phỏng Vấn với Phóng Viên Truyền Hình Bắt Đầu

ĐỊA ĐIỂM:    1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705 – Bàn đăng ký cho truyền thông sẽ được dựng bên ngoài cửa ra vào chính.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Tổ Chức Họp Báo Truyền Thông Trực Tuyến về Cập Nhật Mới Nhất cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

NGÀY:   Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Mười, 2022

THỜI GIAN:     10 giờ sáng đến khoảng 10 giờ 45 sáng.
15-phút thuyết trình theo sau đó là Các Câu Hỏi & Các Câu Trả Lời

HÌNH ẢNH / THÔNG TIN CUỘC GỌI:    
Đường Dẫn Trực Tuyến – Bấm phím chuột https://us06web.zoom.us/j/88648491902?pwd=VGVBNXV6cWJ5Rk9WZ3hjYmk0ZndzUT09 để tiếp cận buổi họp qua Hình Ảnh.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Được Gia Hạn Đến Hết Ngày 17 Tháng Tám cho Các Chức Vụ Trường Học Chọn Lọc và Khu Đặc Biệt

Khi những người đương nhiệm hội đủ điều kiện không lập hồ sơ cho cuộc tái bầu cử thì thời gian lập hồ sơ sẽ được gia hạn. Trong thời gian lập hồ sơ gia hạn cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Toàn Tiểu Bang năm 2022, bất kỳ ứng cử viên nào hội đủ điều kiện, ngoài những người đương nhiệm đều đủ điều kiện để lập hồ sơ.

SANTA ANA, CA – Ngày 12 Tháng Tám, 2022 – Những người quan tâm đến việc tranh cử vào một số chức vụ học khu và khu đặc biệt giờ đây có nhiều thời gian hơn để lập hồ sơ tuyên bố ứng cử với Sở Ghi Danh Cử Tri, bởi vì một người đương nhiệm hội đủ điều kiện đã không lập hồ sơ.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Nhận Đươc một Giải Thưởng về Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã được trao tặng Thành Tựu Đặc Biệt của Esri năm 2022 về Giải thưởng GIS tại Hội Nghị Người Dùng Esri năm nay vì đã sử dụng sáng tạo công nghệ GIS của Esri để tối ưu hóa các quy trình và hoạt động bầu cử.

SANTA ANA, CA – Ngày 15 Tháng Bảy, 2022 – Công ty GIS quốc tế Esri trong tuần này đã trao cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Thành Tựu Đặc Biệt năm 2022 của Esri về Giải Thưởng GIS tại Hội Nghị Người Dùng thường niên dành cho Sở Ghi Danh Cử Tri về việc sử dụng sáng tạo công nghệ GIS của Esri để tối ưu hóa các quy trình và hoạt động bầu cử.

Văn Phòng Bầu Cử Quận Orange, CA tiến hành Kiểm Toán Sau Bầu Cử cho Các Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiến hành các kiểm tra hệ thống bỏ phiếu và kiểm toán sau bầu cử bổ sung cho những điều được quy định bởi Luật California. 

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Sáu, 2022 – Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ bắt đầu tiến hành một trong những cuộc kiểm tra và kiểm toán sau bầu cử vào Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, 2022, để bảo đảm sự chính xác của các kết quả của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang 2022.

Bầu Cử CA, Quận Orange Mở Cửa Các Trung Tâm Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang vào Ngày 7 Tháng Sáu

Trung Tâm Bầu Cử và địa điểm bầu cử lưu động sẽ cung cấp cho cử tri với nhiều lựa chọn thuận tiện hơn để đích thân đến bầu cử hoặc đi đến để gửi phiếu bầu của họ.

SANTA ANA, CA – Ngày 26 Tháng Năm, 2022 – Bắt đầu từ Thứ Bảy này, Ngày 28 Tháng Năm, cử tri Quận Orange sẽ mở rộng ra nhiều các lựa chọn để bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Trên Toàn Tiểu Bang vào Ngày 7 Tháng Sáu khi Sở Ghi Danh Cử Tri mở ra 43 Trung Tâm Bầu Cử trên toàn quận

Thông Báo Công Chúng

Lịch Quan Sát cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang vào Ngày 7 Tháng Sáu, 2022. 

SANTA ANA, CA – Ngày 4 Tháng 5, 2022 – Công chúng được mời đến quan sát trong lúc Sở Ghi Danh Cử Tri tiến hành Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang vào Ngày 7 Tháng Sáu, 2022. 

Gia Hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Năm 2022 – CẬP NHẬT

Khi các viên chức đương nhiệm không lập hồ sơ tái tranh cử, thời hạn lập hồ sơ của ứng cử viên được gia hạn.

SANTA ANA, CA -  Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Ba, 2022 lúc 10:00 giờ sáng - Tổng Thư Ký Tiểu Bang đã thông báo rằng thời hạn đề cử đã được kéo dài đến 5:00 giờ chiều vào Ngày 16 Tháng Ba, 2022 cho các chức vụ liên bang và tiểu bang do cử tri đề cử được liệt kê dưới đây là đại diện cho cử tri Quận Orange bởi vì những người đương nhiệm đủ điều kiện không nộp Hồ Sơ Đề Cử trước thời hạn Ngày 11 Tháng Ba, 2022.

Gia Hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Năm 2022

Khi các viên chức đương nhiệm không lập hồ sơ tái tranh cử, thời hạn lập hồ sơ của ứng cử viên được gia hạn.

SANTA ANA, CA -  Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Ba, 2022 vào lúc 9:00 giờ tối - Sở Ghi Danh Cử Tri đã thông báo trong hôm nay rằng thời hạn đề cử đã được kéo dài đến 5:00 giờ chiều vào Ngày 16 Tháng Ba, 2022 đối với các chức vụ không đảng phái nào được liệt kê dưới đây bởi vì các viên chức đương nhiệm thích hợp đã không nộp Hồ Sơ Đề Cử vào hạn chót Ngày 11 Tháng Ba, 2022.