Nhảy đến nội dung

Press Releases

Thông Báo Công Khai Lịch Quan Sát Bầu Cử Chung Cuộc Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach

Lịch Quan Sát Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach 

SANTA ANA, CA – Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2022 – Công chúng được mời để quan sát Sở Ghi Danh Cử Tri thực hiện Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc của Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach. 

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Nhận Giải Thưởng về Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California xướng tên văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là nơi nhận Giải Thưởng Đầu Tiên của Ban cho Dịch Vụ Xuất Sắc dành cho Cử Tri có Khuyết Tật. 

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California đã trao cho Văn Phòng Sở Ghi Danh của Cử Tri Giải Thưởng Đầu Tiên về Dịch Vụ Xuất Sắc cung cấp cho Cử Tri có Khuyết Tật. Giải thưởng này ghi nhận các nỗ lực của các nhân viên trong việc đảm bảo rằng cử tri có khuyết tật có thể hoàn tất ghi danh cử tri và bỏ phiếu của bà ấy trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022.

Ban Các Quyền Lợi Người Khuyết Tật California là một tổ chức các quyền lợi người khuyết tật lớn nhất quốc gia và đã hoạt động hơn 40 năm, nhằm nâng cao các quyền lợi của người dân Californa có khuyết tật.

Clone of Văn Phòng Bầu Cử Quận Orange, CA tiến hành Kiểm Toán Sau Bầu Cử cho Các Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiến hành các kiểm tra hệ thống bỏ phiếu và kiểm toán sau bầu cử bổ sung cho những điều được quy định bởi Luật California. 

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Sáu, 2022 – Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ bắt đầu tiến hành một trong những cuộc kiểm tra và kiểm toán sau bầu cử vào Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, 2022, để bảo đảm sự chính xác của các kết quả của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang 2022.

Báo Cáo Các Kết Quả Của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

SANTA ANA, Calif. –  Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Bob Page báo cáo rằng kết quả bầu cử mới nhất của cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2022 có thể tìm thấy trên trang mạng của ROV của quận tại  Các Kết Quả Bầu Cử Không Chính Thức

Báo cáo này được cập nhật vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày làm việc trong tuần cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận bởi Sở Ghi Danh Cử Tri.  Sau khi Các Kết Quả Bầu Cử Không Chính Thức được đăng tải vào mỗi ngày làm việc trong tuần, báo cáo về Những Việc Còn Lại để Xử Lý  sẽ được cập nhật.

Các phiếu bầu vẫn còn đang được xử lý là các phiếu bầu-qua-thư (yêu cầu xác minh chữ ký) và các phiếu bầu tạm thời (bao gồm cả việc ghi danh cử tri có điều kiện).

Để biết thông tin mới nhất về kết quả và các câu hỏi thường gặp, truy cập vào trang Các Kết Quả ROV Quận Orange .

Có Hiệu Lực vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một lúc 4 giờ sáng: Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện) Đã Cấp ra đối với Khu Vực Bị Cháy Rừng

Do Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện), Thư viện ở Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Do đó, Trung Tâm Bầu Cử được tổ chức tại Thư viện Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Cư dân có thể tìm danh sách các Trung Tâm Bầu Cử bằng cách truy cập vào ocvote.gov/votecenter.

Bấm vào đây để xem toàn bộ Thông Cáo Báo Chí của Quận Orange.

SỞ GHI DANH CỬ TRI QUẬN ORANGE MỞ HỌP BÁO TẠI VĂN PHÒNG ĐỂ NÊU RÕ SỰ BẢO MẬT CỦA PHIẾU BẦU VÀ SỰ MINH BẠCH CỦA CỬ TRI TRONG CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NĂM 2022

NGÀY:    Thứ Ba, Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022

THỜI GIAN:     10:30 sáng – Bắt Đầu Buổi Tham Quan có Hướng Dẫn Viên (khoảng 45 phút)
               11:15 a.m. – Buổi Phỏng Vấn với Phóng Viên Truyền Hình Bắt Đầu

ĐỊA ĐIỂM:    1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705 – Bàn đăng ký cho truyền thông sẽ được dựng bên ngoài cửa ra vào chính.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Tổ Chức Họp Báo Truyền Thông Trực Tuyến về Cập Nhật Mới Nhất cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022

NGÀY:   Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Mười, 2022

THỜI GIAN:     10 giờ sáng đến khoảng 10 giờ 45 sáng.
15-phút thuyết trình theo sau đó là Các Câu Hỏi & Các Câu Trả Lời

HÌNH ẢNH / THÔNG TIN CUỘC GỌI:    
Đường Dẫn Trực Tuyến – Bấm phím chuột https://us06web.zoom.us/j/88648491902?pwd=VGVBNXV6cWJ5Rk9WZ3hjYmk0ZndzUT09 để tiếp cận buổi họp qua Hình Ảnh.

Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Được Gia Hạn Đến Hết Ngày 17 Tháng Tám cho Các Chức Vụ Trường Học Chọn Lọc và Khu Đặc Biệt

Khi những người đương nhiệm hội đủ điều kiện không lập hồ sơ cho cuộc tái bầu cử thì thời gian lập hồ sơ sẽ được gia hạn. Trong thời gian lập hồ sơ gia hạn cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Toàn Tiểu Bang năm 2022, bất kỳ ứng cử viên nào hội đủ điều kiện, ngoài những người đương nhiệm đều đủ điều kiện để lập hồ sơ.

SANTA ANA, CA – Ngày 12 Tháng Tám, 2022 – Những người quan tâm đến việc tranh cử vào một số chức vụ học khu và khu đặc biệt giờ đây có nhiều thời gian hơn để lập hồ sơ tuyên bố ứng cử với Sở Ghi Danh Cử Tri, bởi vì một người đương nhiệm hội đủ điều kiện đã không lập hồ sơ.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Nhận Đươc một Giải Thưởng về Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã được trao tặng Thành Tựu Đặc Biệt của Esri năm 2022 về Giải thưởng GIS tại Hội Nghị Người Dùng Esri năm nay vì đã sử dụng sáng tạo công nghệ GIS của Esri để tối ưu hóa các quy trình và hoạt động bầu cử.

SANTA ANA, CA – Ngày 15 Tháng Bảy, 2022 – Công ty GIS quốc tế Esri trong tuần này đã trao cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Thành Tựu Đặc Biệt năm 2022 của Esri về Giải Thưởng GIS tại Hội Nghị Người Dùng thường niên dành cho Sở Ghi Danh Cử Tri về việc sử dụng sáng tạo công nghệ GIS của Esri để tối ưu hóa các quy trình và hoạt động bầu cử.

Văn Phòng Bầu Cử Quận Orange, CA tiến hành Kiểm Toán Sau Bầu Cử cho Các Kết Quả Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiến hành các kiểm tra hệ thống bỏ phiếu và kiểm toán sau bầu cử bổ sung cho những điều được quy định bởi Luật California. 

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Sáu, 2022 – Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ bắt đầu tiến hành một trong những cuộc kiểm tra và kiểm toán sau bầu cử vào Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, 2022, để bảo đảm sự chính xác của các kết quả của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang 2022.