Nhảy đến nội dung

Duy Trì Cập Nhật Việc Ghi Danh của Quý Vị

Những Thay Đổi Trong Cuộc Sống mà Quý Vị Cần Phải Cập Nhật Việc Ghi Danh Cử Tri
Quý vị có thể chuyển chỗ ở gần đây, đã đăng ký kết hôn, hoặc muốn thay đổi đảng chính trị của của vị (chính đảng). Chúng tôi đã làm cho quy trình này dễ dàng hơn cho quý vị - ghi danh lại một cách nhanh chóng để cập nhật các thay đổi quan trọng này. Quý vị cũng có thể cập nhật các thay đổi khác trong hồ sơ, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và lựa chọn ngôn ngữ. 

Ghi danh lại để bỏ phiếu bây giờ sử dụng cộng cụ trực tuyến ►

Các Thay Đổi Khác Trong Hồ Sơ Bỏ Phiếu của Quý Vị Ngoài Tên, Chính Đảng và Địa Chỉ
Quý vị có thể thay đổi hoặc xóa số điện thoại, địa chỉ email của quý vị, cập nhật sự lựa chọn ngôn ngữ, thêm địa chỉ gửi thư hoặc đơn giản là sửa lại lỗi chính tả trong tên, nhưng không muốn ghi danh lại trực tuyến. Quý vị cũng có thể cập nhật sự lựa chọn để nhận phiếu bầu mẫu gửi qua bưu điện. Những điều này rất dễ làm và không quy định phải ghi danh lại.

Cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin trong hồ sơ cử tri của quý vị ►

Yêu Cầu Bản Sao Được Chứng Thực của Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri
Quý vị có thể cần một bản sao được chứng thực của hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị để đăng ký kết hôn hoặc ly dị, làm hồ sơ vay cho sinh viên, xác nhận nơi cư ngụ, hoặc các lý do quan trọng khác. Chúng tôi có thể giúp - công cụ trực tuyến của chúng tôi cho phép thực hiện yêu cầu này. Thêm vào đó quý vị sẽ có thể trả lệ phí trực tuyến - tiết kiệm một chuyến đi đến văn phòng chúng tôi.

Yêu cầu bản sao được chứng thực của hồ sơ ghi danh cử tri ►

Hủy Bỏ việc Ghi Danh Cử Tri
Chỉ có cử tri mới có thể yêu cầu việc ghi danh của họ được hủy bỏ - đây là một sự bảo vệ quan trọng để bảo vệ chống lại việc lạm dụng hủy bỏ tên của cử tri. Quý vị có thể không muốn tiếp tục được ghi danh nữa, hoặc quý vị chuyển chỗ ở gần đây. Cho dù là lý do gì thì chỉ với một vài lần bấm phím chuột là chúng tôi sẽ hủy việc ghi danh của quý vị.

Hủy bỏ việc ghi danh cử tri của quý vị ►

Có Người Khác Ghi Danh tại Địa Chỉ của Quý Vị
Có nhiều lần các cử tri sẽ không thông báo cho văn phòng chúng tôi về việc thay đổi địa chỉ của họ. Trong khi chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để xác nhận các địa chỉ mới thông qua những phương pháp khác nhưng có đôi lúc các dữ liệu khác không có sẵn. Nếu quý vị nhận được tài liệu bầu cử của người khác không sinh sống tại địa chỉ của quý vị thì hãy cho chúng tôi biết.

Thông báo cho chúng tôi về các cử tri không sinh sống tại địa chỉ của quý vị ►

Thông Báo cho Chúng Tôi Về Cử Tri Quá Cố
Trong sự việc không may về cái chết của một người thì quý vị có thể thông báo cho văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể xóa bỏ cử tri đó khỏi danh sách cử tri. Thông báo của quý vị sẽ giúp chúng tôi duy trì một danh sách cử tri được cập nhật vào mọi lúc.

Tìm hiểu thêm về việc hủy bỏ cử tri quá cố ►