Nhảy đến nội dung

Các Lựa Chọn Đích Thân Đến Bỏ Phiếu của Quý Vị

Bỏ Phiếu tại Bất Kỳ Trung Tâm Bầu Cử Nào

Hãy bấm vào nút bên dưới để xem danh sách của tất cả các Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange, hoặc xác định vị trí một địa điểm bằng cách sử dụng công cụ bản đồ của chúng tôi.

OC Ballot Express

Hãy theo dõi phiếu bầu của quý vị từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Sử dụng Ballot Express, quý vị có thể xem tình trạng phiếu bầu của mình đối với toàn bộ quy trình gửi thư và xem tình trạng phiếu bầu được gửi trả của quý vị. Quý vị cũng có thể đăng ký để nhận cập nhật qua tin nhắn và email.